Pretraga

Efikasni Pristupi
za Prevladavanje Izazova

Dogovorite sastanak

Izjava o pristupačnosti

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN 17/19 ) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova Izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni https://esavjetovanje.zzjzosijek.hr/

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN 17/19 ) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

- krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5
- ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, jer implementacija zahtijeva redizajn stranice
- krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje niti kontrasta pozadine i teksta
- kontrast teksta i pozadine na određenim dijelovima stranice nije adekvatan za osobe s poteškoćama
- svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini
- pojedine slike, datoteke i poveznice nemaju prikladan tekstualni opis (alt tekst)
- pojedine PDF datoteke nisu nastale izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
- pojedine datoteke koriste teže čitljive serif fontove
- PDF datoteke se otvaraju u novoj kartici
- uz sadržaj se većinom ne koriste ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu
- sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje se uvijek na isti način

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN 17/19 ) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje e-poštom na:
snjezana.zzjz@gmail.com

Telefonom na broj: 031/225 759

poštom na adresu:
Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije,
Drinska 8,
Osijek

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN 17/19 ) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje javnih tijela ( NN 17/19 ) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 i 85/15 ).

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19,
10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E – mail: ppi@pristupinfo.hr www.pristupinfo.hr