Pretraga

Efikasni Pristupi
za Prevladavanje Izazova

Dogovorite sastanak
RSS

Blog

Komentari (0) Rizični čimbenici za razvoj ovisnosti kod djece i mladih
Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije provodi projekt „Prevencija ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama na području Osječko-baranjske županije“ u sklopu kojega je provedeno istraživanje u vidu anketiranja učenika viših razreda osnovne škole i učenika srednjih škola na temu ovisnosti o alkoholu.
Komentari (0) Psihološka dobrobit djece i mladih rizične za razvoj ovisnosti
Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije provodi projekt „Prevencija ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama na području Osječko-baranjske županije“ u sklopu kojega je provedeno istraživanje u vidu anketiranja učenika viših razreda osnovne škole i učenika srednjih škola na temu ovisnosti o alkoholu.
Komentari (0) Utjecaj modernih tehnologija na život adolescenata s područja OBŽ-a
Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije provodi projekt „Prevencija ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama na području Osječko-baranjske županije“ u sklopu kojega je provedeno istraživanje u vidu anketiranja učenika viših razreda osnovne škole i učenika srednjih škola na temu ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama.
Komentari (0) Istraživanje navika pijenja alkohola kod djece i mladih na području Osječko-baranjske županije
Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije provodi projekt „Prevencija ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama na području Osječko-baranjske županije“ u sklopu kojega je provedeno istraživanje u vidu anketiranja učenika viših razreda osnovne škole i učenika srednjih škola na temu ovisnosti o alkoholu.
Arhiva bloga