Pretraga

Efikasni Pristupi
za Prevladavanje Izazova

Dogovorite sastanak

Priručnik ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama među djecom i mladima Osječko-baranjske županije

Pred vama je stručna publikacija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Publikacija „Ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama među djecom i mladima Osječko-baranjske županije“ rezultat je obrade podataka dobivenih anketiranjem učenika osnovnih i srednjih škola na području Osječko-baranjske županije na temu konzumacije alkohola, provođenja vremena na internetu i online kockanja.

Pred vama je stručna publikacija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Publikacija „Ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama među djecom i mladima Osječko-baranjske županije“ rezultat je obrade podataka dobivenih anketiranjem učenika osnovnih i srednjih škola na području Osječko-baranjske županije na temu konzumacije alkohola, provođenja vremena na internetu i online kockanja. U sklopu projekta “Prevencija ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama na području Osječko-baranjske županije“ jedan od glavnih ciljeva bio je ispitati pojavnost različitih tipova ovisnosti (ovisnost o alkoholu, internetu, videoigricama i online kockanju) među populacijom djece i mladih, odnosno među učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima s područja Osječko-baranjske županije. Dodatni je cilj bio provjeriti karakteristike djece rizične za razvoj različitih tipova ovisnosti (spol, dob, financijsko stanje, psihološka dobrobit), odnosno potencijalne čimbenike koji predviđaju uporabu različitih sredstava ovisnosti mladih, a s krajnjom svrhom prevencije istih.

Projekt je financiralo Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, a odobren je u sklopu Natječaja za prijavu projekta zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću. Vodeći partner na projektu je Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, a partner je udruga za borbu protiv ovisnosti „Ne-ovisnost“.

Ukupna vrijednost projekta je 58.398,04 EUR.

Trajanje projekta od 16. 12. 2022. - 15. 12. 2023., a područje je djelovanja javno zdravstvo - zaštita mentalnog zdravlja i prevencija ovisnosti.

U sklopu projektnih aktivnosti anketirani su učenici 20 osnovnih i 14 srednjih škola na području Osječko-baranjske županije, provedene su edukacije za prosvjetne i zdravstvene djelatnike, socijalne radnike i predstavnike jedinica lokalne samouprave te je izrađen ovaj priručnik.

Kako su ovo prvi podaci o pojavnosti različitih tipova ovisnosti među populacijom djece i mladih, svakako će pospješiti rano otkrivanje rizičnog ponašanja u mladih te učiniti preventivni probir za ovisnost o alkoholu, kocki i novim tehnologijama kao metodu prevencije među mlađom populacijom. Djelujući putem seminara, radionica te u suradnji s predstavnicima medija nastaviti ćemo educirati roditelje, ali i mlade o prepoznavanju rizičnih obrazaca ponašanja, sve u svrhu sprječavanja razvoja ovisnosti. Potrebno je raditi na daljnjem osvješćivanju i edukaciji zdravstvenih djelatnika te ostalih profesionalaca koji su tijekom svakodnevnog rada u doticaju s osobama kod kojih bi mogli prepoznati navedenu problematiku te pospješiti pravovremeno reagiranje i prevenciju ovisnosti među mlađom populacijom.

izv.prof.dr.sc. Nataša Turić

0.0 0
Napišite svoj osvrt Zatvori
*
*
  • Loše
  • Izvrsno
*
*
*