Pretraga

Efikasni Pristupi
za Prevladavanje Izazova

Dogovorite sastanak

O nama

Centar za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti u Osijeku, osnovan 3. siječnja 2000., posvećen je sprječavanju i liječenju ovisnosti. Naša misija usmjerena je na rast i razvoj mladih, kao i na opće dobro društva. Kroz preventivne aktivnosti, radimo na rješavanju problema ovisnosti i promoviranju zdravlja u zajednici.

Najvažniji Ciljevi i Aktivnosti

Centar provodi aktivnosti usmjerene na mlade, roditelje i profesionalce, s ciljem afirmacije zdravog života i rane prevencije. Poseban naglasak stavljamo na edukaciju, savjetovanje i pružanje praktične podrške, kao i na rano prepoznavanje i liječenje ovisnosti.

Programi i Suradnje

Ponosni smo na našu široku paletu programa, uključujući individualna i grupna savjetovanja, radionice i edukacijske programe. Također, surađujemo s brojnim medicinskim ustanovama, školama i nevladinim organizacijama kako bismo osigurali sveobuhvatan pristup našim korisnicima.

Savjetodavni Kutak

Naš Savjetodavni kutak nudi personalizirano savjetovanje i podršku za pojedince i obitelji. Fokusiramo se na različite psihosocijalne izazove, uključujući emocionalne poteškoće, probleme u odnosima, te pitanja vezana uz mentalno zdravlje i ovisnost.

Zaštita Mentalnog Zdravlja

Osim fokusa na ovisnost, veliku pažnju pridajemo i zaštiti mentalnog zdravlja. Naši programi uključuju savjetodavni rad s djecom, adolescentima, i odraslima, kao i podršku za suočavanje sa životnim izazovima.

Kontakt

Za više informacija o našim uslugama, programima ili ako želite zatražiti savjet, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka je tu da vam pruži potrebnu podršku i pomoć.